O násFirma  je rodinná firma s 20 ročnou tradíciou. Od svojho vzniku sa systematicky zaoberá problematikou orchideí v oblasti generatívneho a meristémového rozmnožovania, budovania genofondu orchideí a hybridizáciou rodov Phalaenopsis a Cattleya. 

Popri tejto činnosti sa firma zaoberá vývojom hnojív a substrátov pre orchidey a ich testovaním vo vlastných pestovateľských podmienkach. Výsledkom dlhoročného výskumu a testovania je rad špičkových produktov, s ktorých použitím boli dosiahnuté tie najlepšie výsledky pri pestovaní orchideí so zameraním sa na spoľahlivosť kvitnutia, zvýšenie počtu, kvality, vyfarbenia kvetov a kvalitný rast. 

Naše hnojivá sú vyrábané v súlade s nariadením (ES) č. 2003 / 2003 Európskeho parlamentu a rady z 13. októbra 2003. Zloženie a garantovaný obsah živín bolo potvrdené súčasne aj Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárstva. 

V neposlednom rade sa zaoberáme aj predajom pestovateľských komponentov a poradenstvom v oblasti pestovania interiérových rastlín a ich ochrane voči chorobám a škodcom. 

 


© 2009 OrchidGarden vytvorili Kamil Javorcik a Silvia Sourkova. Optimalizovane pre W3C standard.