Vyberte stranu
+421 944 501 101
peter.sourek@gmail.com

Substráty

od | mar 5, 2018 | Substráty

Medzi základy úspešného pestovania orchideí patrí použitie kvalitného substrátu. Za pestovateľský úspech považujeme zdravý rast a bohaté kvitnutie. Pri výbere pestovateľského substrátu musíme brať zreteľ na druh rastliny.

Orchidey sa delia na epifytické a terestrické

Orchidey sa delia na dve základné skupiny – epifytické, ktoré žijú na stromoch a terestrické, ktoré rastú na zemi. Pri prvej skupine sú stromy len oporou a nie sú pre orchidey dodávateľmi živín, ako je tomu pri parazitoch.

Každá z týchto skupín sa vyznačuje množstvom špecifík. Čitateľov tohto článku bude však nepochybne zaujímať pestovanie najrozšírenejších druhov orchideí dostupných na našom trhu. Medzi tieto druhy, v rámci skupiny epifytov, patria najmä hybridy rodu Phalaenopsis. Menej zastúpenými rodmi sú napríklad Oncidium, Miltonia, Cymbidium, Cattleya, prípadne krížence Odontoglossum. Z terestrických je to predovšetkým Paphiopedilum.

Zloženie substrátu

Zložením substrátu sa snažíme napodobniť podmienky, v akých orchidey rastú na prírodnom stanovišti. Pri epifytických druhoch je to najmä vysoká vzdušná vlhkosť, maximálny prístup vzduchu a optimálny prísun živín. Pri terestrických druhoch je situácia trochu zložitejšia. Pestovanie pôvodných botanických druhov rodu Paphiopedilum je pomerne náročné a preto aj pri pestovaní hybridov je vhodné poznať aspoň približné začlenenie do jednotlivých skupín nárokov na pestovanie.

Vlastnosti substrátu je vhodné optimalizovať s pestovateľským prostredím, ktoré je iné v skleníku, v zimnej záhrade, alebo na parapete v panelovom dome. Ak si však zakúpime už hotový substrát, je nevyhnutné zavlažovať rastliny tak, aby bol koreňový bal so substrátom vždy mierne vlhký, to znamená ani nie mokrý, ani vysušený.

V zásade teda možno zhrnúť požiadavky orchideí na substrát nasledovne: mal by mať schopnosť optimálne viazať vodu a hnojivo, mal by byť vzdušný a mal by mať optimálne pH 5,5 až 7,0.

Je veľmi výhodné používanie transparentných pestovateľských črepníkov, pretože je možné sledovať úroveň vlhkosti substrátu, jeho štruktúru, ako aj vitalitu koreňov, ktoré majú pri epifytoch schopnosť asimilácie, keďže ich bunky obsahujú chlorofil.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že základnými zložkami pestovateľských substrátov pre orchidey sú rašelina, píniová kôra a ďalšie komponenty, ako napríklad kokosové čipsy, alebo molitanová drvina. V praxi máme overené, že jednozložkový substrát vhodný nie je. Z hľadiska fyzikálnych vlastností substrátu je teda vhodné, ak obsahuje aspoň tri zložky. Ideálne je, ak substrát obsahuje borkovanú rašelinu, ktorá optimálne viaže hnojivo a vlhkosť.

Výber vhodného substrátu na pestovanie orchideí

Pri výbere vhodného substrátu na pestovanie orchideí si treba dávať pozor na príliš jemnozrnné substráty zložené prevažne, alebo výhradne z rašeliny, kde pri nedostatočnej vzdušnosti často dochádza k zahnívaniu koreňov a následne úhynu rastlín. Rovnako nie je vhodné použitie čistej kôry, ktorá má malú absorpčnú schopnosť, teda nedochádza k dostatočnému zadržaniu živín.

Presádzanie orchideí

Ako periodicitu presádzania odporúčame 1 rok, maximálne 1,5 roka. Najideálnejší termín na presádzanie orchideí je obdobie, kedy rastlina vytvára nové korene, prípadne v jarnom období a po odkvitnutí. Presádzanú rastlinu opatrne vyberieme z črepníka, citlivo vytrasieme starý substrát a odumreté korene odstránime dezinfikovanými ostrými nožnicami. Zdravé, živé korene nikdy neodstraňujeme.

Na presadenie použijeme ideálne priesvitný črepník takej veľkosti, aby bol dostatočný priestor na nový substrát, ktorým rovnomerne obsypeme koreňový bal. Substrát neutláčame. Po presadení rastlinu dôkladne niekoľkokrát polejeme čistou vodou. Vhodné je vždy prekryť najvyššie položené korene vrstvou substrátu.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.